Showing all 2 results

OSG-Human Water

Human Water là một sản phẩm của tập đoàn OSG – Công nghệ xử lý nước hàng đầu Nhật Bản.

OSG là hãng sản xuất và bán các sản phẩm liên quan đến nước như máy nước lọc, nước ion hóa và máy khử trùng cho các thiết bị y tế