Showing all 2 results

Thiết Bị Gia Đình

Thiết bị gia đình: Là các thiết bị điện, điện lạnh gia dụng có công dụng phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày như nấu ăn hoặc làm lạnh, bảo quản thực phẩm, âm thanh, ánh sáng…